چک کردن متابعت

چک کردن متابعت
(Conformance Checking)

دومین شاخه فرایندکاوی، بررسی متابعت یا conformance checking است. در این دسته از روش‌ها، یک مدل  فرایند موجود نظیر مدل BPMN با نگاره‌های رویداد همان فرایند مقایسه می‌شود. چک کردن انطباق برای بررسی اینکه آیا واقعیتی که در نگاره‌ها ذخیره‌شده با مدل فرایند موجود منطبق است و برعکس، استفاده می‌شود. باید توجه داشت که در این تعریف، انواع مدل‌های فرایند می‌تواند استفاده شود. می‌توان بررسی انطباق را بر روی مدل‌های رویه‌ای، مدل‌های سازمانی، مدل‌های فرایند توصیفی، قوانین/سیاست‌های کسب‌وکار و … اعمال نمود.

بررسی انطباق در یک شاخه کلی تر به نام مانیتورینگ فرایند قرار می گیرد. روشهای مانیتورینگ یا نظارت فرایند به دو دسته آنلاین و آفلاین تقسیم می شوند. غالب روشهای conformance checking در دسته روشهای مانیتورینگ آفلاین قرار دارند. در ابزار ProM چندین پلاگین برای conformance checking ارائه شده است.

مقایسه
علاقه مندی ها 0