کشف خودکار فرایند‌ها

کشف خودکار فرایند‌ها
(Process Discovery)

اولین و مهم‌ترین نوع فرایندکاوی، کشف فرایند (process discovery) است. یک روش کشف فرایند، به‌عنوان ورودی یک نگاره رویداد (event log) دریافت کرده و یک مدل فرایند خروجی نظیر BPMN یا Petri net را بدون داشتن هیچ گونه اطلاعات قبلی تولید می‌کند. کشف فرایند به شما این امکان را می دهد تا وضعیت موجود را در قالب نمایش‌های استاندارد فرایندی تصویر نمایید.

روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای کشف یا استخراج فرایند توسعه داده شده است. یکی از قدیمی ترین الگوریتمهای معرفی شده برای کشف فرایند، الگوریتم آلفا است. این الگوریتم بر مبنای روابطی که بین رویدادها در مجموعه نگاره های رویداد وجود دارد و همچنین با در نظر گرفتن الگوهای ساختار فرایند در پتری نت، مدل پتری نت فرایند را استخراج می نماید. در ابزار ProM می توانید پلاگین مربوط به الگوریتم آلفا را مشاهده و استفاده نمایید.

مقایسه
علاقه مندی ها 0