دسته بندی : سایر

چگونه می توان نقاط شروع و پایان را برای فرایند خود تعیین کرد؟
حریم خصوصی ، امنیت و اخلاق در فرآیند  داده کاوی – قسمت ۳: ناشناس ماندن
شما باید با کدام پروژه فرایند کاوی شروع کنید؟
رفتار کاربر در داده کاوی
تغییر در چشم‌انداز با فرآیندکاوی
چگونگی انجام تجزیه و تحلیل گلوگاه (Bottleneck) با فرآیندکاوی
چگونه دوباره‌کاری (کار مجدد) را در فرآیندتان شناسایی کنید
چگونه با نمونه‌ فرآیند های ناقص در فرآیند‌کاوی برخورد کنیم
چک لیست مناسب داده ها برای فرآیند استخراج
مقایسه
علاقه مندی ها 0